Teklif İsteyin | Bize Ulaşın |

Rezistans Nedir?

Rezistans, elektrik akımının bir iletken içerisinde ne kadar zorlandığına dair bir ölçüttür. Bir diğer deyişle, rezistans, bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür. Rezistansın birimi “ohm” (Ω) olarak adlandırılmaktadır. Bir iletkenin rezistansı, malzemesine, boyutlarına, sıcaklığına ve şekline bağlı olarak değişir.

Rezistans Çeşitleri Nelerdir, Nerelerde Kullanılır?

Rezistans, elektrik akımına karşı koymak için kullanılan bir elemandır. Farklı uygulamalar için farklı rezistans çeşitleri bulunmaktadır. Şimdi sizinle birlikte, en yaygın kullanılan rezistans çeşitlerini detaylı bir şekilde inceleyelim.

Sabit Rezistans Çeşitleri:

Sabit Rezistans Nedir ve Ne için Kullanılmaktadır?

Değeri değiştirilemeyen, belirli ve sabit bir direnç değerine sahip olan rezistans türüne sabit rezistans denir. Bu tür rezistanslar, üretildiği zaman belirlenen direnç değerini korur ve bu değer kullanıcısı tarafından değiştirilemez.

Sabit rezistansların özellikleri:
 1. Değer Sabitliği: Sabit rezistansların en belirgin özelliği, direnç değerinin sabit olmasıdır. Bu değer, rezistansın üzerine genellikle renk kodları ile ya da doğrudan sayılarla yazılmaktadır.
 2. Malzeme: Sabit rezistanslar, genellikle metal oksit, karbon film veya metal film gibi malzemelerden üretiliyor.
 3. Kullanım Amacı: Elektronik devrelerde, belirli bir direnç değerine ihtiyaç duyulduğunda sabit rezistanslar kullanılmaktadır. Bu, devrede istenen voltaj ve akım değerlerini elde etmek, bir bileşeni korumak ya da sinyalleri uygun şekilde ayarlamak için gereklidir.
 4. Fiziksel Boyut: Direnç değeri yanında, sabit rezistansların güç derecelendirmesi de önemlidir. Bu, rezistansın ne kadar güç (Watt cinsinden) tolere edebileceğini belirtir. Fiziksel boyut, genellikle rezistansın güç derecelendirmesi ile doğru orantılıdır; yani daha yüksek güç derecelendirmeli rezistanslar genellikle daha büyüktür.

Sabit rezistanslar, elektronik devrelerin temel bileşenlerinden biridir ve neredeyse tüm elektronik devrelerde bulunurlar. Özellikleri ve kullanım amaçlarına göre farklı tipte sabit rezistanslar üretilmektedir.

Değişken Rezistans (Potansiyometre) Çeşitleri:

Direnç değerleri ayarlanabilen rezistans türlerine değişken rezistans denmektedir. Bu tür rezistanslar, bir devredeki elektrik akımını ayarlamak için kullanılmaktadır. Değişken rezistansların en yaygın formu potansiyometredir.

Değişken Rezistans (Potansiyometre) Nedir ve Ne için Kullanılmaktadır?

Potansiyometre, diğer adıyla değişken rezistans, bir elektronik devrede direnç değerini dinamik olarak ayarlamamıza olanak tanır ve bu nedenle birçok uygulamada kritik bir role sahiptir.

Tanımı: Potansiyometre, direnç değeri kullanıcısı tarafından ayarlanabilen bir rezistans türüdür. Genellikle dönen bir mil veya kaydırıcı mekanizma ile direnç değeri ayarlanır.

Yapısı: Temel olarak, potansiyometre bir direnç malzemesi şeridi ve bu şeridin üzerinde hareket eden bir temas noktasından (genellikle bir ‘wiper’ veya kaydırıcı) oluşur. Kontak noktasının konumu değiştirilerek direnç değeri ayarlanabilmektedir.

Kullanım Alanları:
Çeşitleri:
 1. siyometre: En yaygın türdür. Dönen bir mil yardımıyla ayar yapılmaktadır.
 2. Kayar Potansiyometre (Fader): Lineer bir hareketle direnç ayarı yapılır, genellikle ses miks masalarında bulunmaktadır.
 3. Dijital Potansiyometre: Elektronik devrelerde kullanılmaktadır. Mikrodenetleyiciler aracılığıyla direnç değeri dijital olarak ayarlanabilmektedir.
Özellikleri:

Potansiyometrelerin direnç aralığı, maksimum güç değeri, fiziksel boyutu ve diğer özellikleri, kullanım amaçlarına ve tasarımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Özel Rezistans Çeşitleri:

Özel Rezistans Nedir?

Belirli uygulamalara veya özel işlevlere yönelik olarak tasarlanmış rezistans türlerine özel rezistans denir. Genelde standart sabit veya değişken rezistansların sağlayamayacağı özellikler veya performans gereksinimleri için kullanılırlar.

Özel rezistansların bazı yaygın tipleri:
 1. Termistörler: Sıcaklığa duyarlı rezistanslardır. Sıcaklık değiştikçe dirençleri de değişir. İki ana türü vardır:
  • Pozitif Sıcaklık Katsayılı (PTC) Termistörler: Sıcaklık arttıkça dirençleri artar.
  • Negatif Sıcaklık Katsayılı (NTC) Termistörler: Sıcaklık arttıkça dirençleri azalır. Sıcaklık ölçümünde ve devrelerin aşırı ısıdan korunmasında kullanılırlar.
 2. Varistörler (Voltaj Duyarlı Rezistanslar): Voltajın belirli bir seviyenin üzerine çıkması durumunda direnci hızla azalan rezistanslardır. Aşırı voltaj dalgalanmalarını sınırlamak için kullanılırlar.
 3. Foto Rezistanslar (LDR – Light Dependent Resistor): Işığa duyarlıdırlar. Işık şiddetine bağlı olarak dirençleri değişir. Karanlıkta yüksek dirence, aydınlıkta ise düşük dirence sahiptirler.
 4. Manyetorezistanslar: Bu tür rezistanslar, uygulanan manyetik alana duyarlıdırlar. Manyetik alanın şiddetine bağlı olarak dirençleri değişir.
 5. Surge Rezistanslar: Yüksek akım darbelerine veya aşırı voltaj dalgalanmalarına karşı devreyi korumak için kullanılırlar.
 6. Ultra Yüksek Dirençli Rezistanslar: Elektronik ölçüm ve test ekipmanlarında kullanılan çok yüksek direnç değerlerine sahip özel rezistanslardır.

Özel rezistanslar, belirli işlevleri yerine getirebilmek için özel malzemelerden yapılmış olabilirler veya özel üretim teknikleriyle üretilmiş olabilirler. Kullanıldıkları uygulamalara bağlı olarak farklı şekillerde, boyutlarda ve özelliklerde olabilirler.

Rezistans Nerelerde Kullanılmaktadır?

 1. Elektronik Devreler: Elektronik cihazlarda, belirli bir voltaj ve akım seviyesini kontrol etmek için rezistanslar kullanılmaktadır. Bu, cihazın doğru çalışmasını sağlar.
 2. Isıtma Elemanları: Elektrikli sobalar, su ısıtıcıları ve elektrikli fırınlar gibi cihazlarda, rezistanslar elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür.
 3. Aydınlatma: Özellikle eski tip tungsten filamentli ampullerde, filament rezistans göstererek ışık üretir.
 4. Sensörler: Termistörler (sıcaklıkla değişen rezistanslar) ve foto rezistanslar (ışıkla değişen rezistanslar) gibi özel rezistans türleri, farklı sensörlerde kullanılmaktadır.
 5. Hız Kontrolü: Elektrikli fanlar, matkaplar ve diğer motorlu aletlerde, motorun hızını ayarlamak için rezistanslar kullanılmaktadır.
 6. Aşırı Gerilim Koruma: Varistörler, aşırı gerilimlere karşı elektronik devreleri korumak için kullanılmaktadır. Belirli bir gerilimin üstüne çıkıldığında dirençleri düşer ve devreyi korur.

Rezistans, elektrik ve elektronik alanında hayati bir öneme sahiptir. Günlük yaşantımızdaki birçok cihaz, bu basit ama önemli bileşen sayesinde çalışmaktadır. Rezistansın doğru kullanımı, cihazların hem verimli hem de güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Rezistans ve Direnç Arasındaki Fark Nedir?

“Rezistans” ve “direnç” kavramları sıkça birbiriyle karıştırılır çünkü her iki terim de bir iletkenin elektrik akımına karşı koyduğu zorlukla ilişkilendirilir. Ancak bu iki terim arasında dil ve uygulama açısından bazı farklar vardır.

 1. Dilbilimsel Fark:
  • Direnç: Türkçede “direnç” kelimesi genel olarak bir şeyin bir başka şeye karşı koyduğu zorluk veya tepkime anlamına gelir. Elektrik bağlamında ise “direnç”, bir iletkenin akıma karşı gösterdiği zorluk anlamına gelir ve bu zorluğun birimi ohm (Ω) ile ifade edilmektedir.
  • Rezistans: “Rezistans” kelimesi, aslında direncin bir diğer adıdır ve aynı anlama gelir. Ancak Türkiye’de bu terim, özellikle elektrikli ısıtıcı elemanlarda kullanılmaktadır. Yani, dilbilimsel olarak “rezistans”, ısı üreten elektrikli direnç elemanları için kullanılırken, “direnç” daha genel bir anlam taşır.
 2. Kullanım Alanlarına Göre Fark:
  • Direnç: Elektronik devrelerde, bir devrenin belirli bir bölgesindeki elektrik akımını sınırlamak veya kontrol etmek için kullanılan pasif bir bileşene “direnç” denir. Bu bileşenler, farklı değerlerde (ohm cinsinden) üretilebilmektedir.
  • Rezistans: Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren bileşenlere genellikle “rezistans” denir. Örneğin, elektrikli sobalardaki, su ısıtıcılarındaki veya fırınlardaki ısıtma elemanlarına rezistans denir.

Özetle, “direnç” ve “rezistans” kavramları arasında dilbilimsel ve uygulama açısından bazı farklar bulunmaktadır, ancak temelde her iki terim de bir iletkenin elektrik akımına karşı koyduğu zorluğu ifade eder. Bu nedenle, bağlama göre bu terimlerin kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Rezistanslar, elektronik devrelerin temel bileşenlerindendir. Doğru rezistansta karar kılmak, devrenin doğru çalışması için kritiktir. Uygulamanız için en uygun rezistansta karar verirken bu bilgilerin size yardımcı olmasını dileriz. Direnç ve rezistans ürün üretimlerimize bakmak için tıklayınız.

Hemen Arayın
WhatsApp